فهرست صفحه‌های تغییرمسیر

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه in range #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. 95131514:EC ←‏ EC:95131514
 2. 95131538:EC ←‏ EC:95131538
 3. Amazon Marketplace ←‏ بررسی بازارهای ارائه نرم افزاری ابری در جهان:آمازون
 4. BigData ←‏ کلان داده
 5. BigData2015Survey ←‏ نتایج نظر سنجی های انجام شده در همایش داده های عظیم
 6. BigData Planning ←‏ برنامه ریزی در حوزه کلان داده
 7. Big Data ←‏ کلان داده
 8. CloudCourse9394 ←‏ برگزاری دوره پیشرفته رایانش ابری در دانشگاه امیرکبیر
 9. CloudSim ←‏ کلادسیم
 10. Cloud COE ←‏ قطب فناوری های مرتبط با رایانش ابری
 11. Cloud COE:M1 ←‏ جلسه هم اندیشی و هماهنگی ایجاد قطب فناوری های مرتبط با رایانش ابری - 6 آبان 93
 12. Cloud COE:M2 ←‏ جلسه هم اندیشی و هماهنگی ایجاد قطب فناوری های مرتبط با رایانش ابری - 11 آذر 93
 13. Cloud Computing ←‏ رایانش ابری
 14. Cloud Economy ←‏ مدل اقتصادی رایانش ابری
 15. Cloud FAQ ←‏ پرسش و پاسخ های رایج در خصوص رایانش ابری
 16. Cloud Marketplace ←‏ بازارهای نرم افزارهای ابری
 17. Cloud Standardization ←‏ استانداردسازی رایانش ابری
 18. Cloud Standards ←‏ استانداردهای رایانش ابری
 19. Cloud Storage ←‏ ذخیره سازی ابری
 20. Cloud Terms Dictionary ←‏ فرهنگ واژگان
 21. Cloud Tools ←‏ ابزارها
 22. Cloud app markets ←‏ بررسی بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری در جهان
 23. Cloud computing ←‏ رایانش ابری
 24. Cloud native software ←‏ Microservice
 25. Cloudlet ←‏ کلادلت
 26. Cloudsim ←‏ کلادسیم
 27. Collaboration ←‏ حمایت از پروژه های تحقیقاتی
 28. Computing ←‏ رایانش
 29. Data Virtualization ←‏ مجازی سازی داده
 30. Datasets ←‏ مجموعه داده های مرتبط با رایانش ابری
 31. EC ←‏ EC93
 32. EC:92231529 طیبه اسماعیلی ←‏ EC:92231529
 33. Free Knowledge ←‏ دانش آزاد
 34. Free Science ←‏ دانش آزاد
 35. Genetic Algorithm ←‏ الگوریتم ژنتیک
 36. Glossary ←‏ فرهنگ واژگان
 37. How to contribute ←‏ چگونه در جامعه آزاد رایانش ابری ایران مشارکت داشته باشیم
 38. How to start cloud computing ←‏ از کجا شروع کنیم
 39. IBM Marketplace ←‏ بررسی بازارهای ارائه نرم افزاری ابری در جهان:آی بی ام
 40. Ictssbigdata ←‏ سند خروجي همايش داده هاي عظيم
 41. Javaneh ←‏ طرح جوانه
 42. Job ←‏ فرصت های شغلی
 43. KVM:S1 ←‏ سناریوی کار با KVM
 44. Keystone:S1 ←‏ سناریوی کار با Keystone
 45. Law ←‏ قوانین مرتبط با فضای مجازی
 46. Local Repository ←‏ مخزن بسته ها
 47. M16 ←‏ جلسه شانزدهم جامعه آزاد رایانش ابری ایران
 48. M18 ←‏ جلسه هجدهم جامعه آزاد رایانش ابری ایران
 49. M19 ←‏ جلسه نوزدهم جامعه آزاد رایانش ابری ایران
 50. M20 ←‏ جلسه بیستم جامعه آزاد رایانش ابری ایران

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)