جلسه هم اندیشی و هماهنگی ایجاد قطب فناوری های مرتبط با رایانش ابری - 6 آبان 93

از OCCC Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

این جلسه در تاریخ 6 آبان 93 در محل مرکز تحقیقات مخابرات برگزار گردید.

حاضرین در جلسه[ویرایش]

 • کشتکاری (مرکز تحقیقات مخابرات)
 • فولادگر (مرکز تحقیقات مخابرات)
 • سیدصالحی (مرکز تحقیقات مخابرات)
 • جوان (مرکز تحقیقات رایانش ابری)
 • زمانی راد (مرکز تحقیقات رایانش ابری)

موضوعات مطرح شده / تصمیمات اتخاذ شده[ویرایش]

در این جلسه در خصوص در خصوص برنامه ریزی جهت ایجاد قطب فناوری های مرتبط با رایانش ابری صحبت شد.

پیشنهادات زیر در خصوص مدل برگزاری جلسات مورد بررسی قرار گرفت:

 • لزوم برنامه ریزی دقیق برای جلسات با در نظر گرفتن گروه های مختلف کاربری (تازه واردها / حرفه ای ها (فنی) / کسب و کار)
 • برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های فنی می بایست به تدریج انجام شود. مدل های پیشنهادی کارگاهی بصورت زیر می باشد:
 1. کارگاه آزاد مبتنی بر سناریو
 2. کارگاه مبتنی بر ارایه
 3. کارگاه آموزشی مبتنی بر نمایش فیلم آموزشی
 4. تلفیقی از موارد فوق
 • جلسات فنی تخصصی می بایست مساله محور باشند (از جنس کسب و کار) تا هر مساله بتواند متناسب با نیاز جامعه خودش را داشته باشد و خروجی آن بر اساس مدل دانش آزاد منتشر شود.
 • جلسات میتوانند بصورت زیر سازماندهی شوند تا بتوانند طیف بهتری را پوشش دهند:
 1. جلسات عمومی از جنس کسب و کار (بصورت وبینار - موردی)
 2. جلسات عمومی از جنس فنی (بصورت کارگاهی)
 3. جلسات تخصصی و فنی (بصورت آزمایشگاهی - ارایه ای)

سایر نکات مطرح شده[ویرایش]

 • جامعه باید بتواند بازخورد مناسب را به افراد بدهد تا زمینه جذب و مشارکت بیشتر فراهم شود.
 • جامعه بیشتر حول متولیان ایجاد صنعت رایانش ابری باید شکل بگیرید ولی مسیر حرکت آنها میبایست متناسب با مسایل واقعی مشتریان باشد.
 • خروجی های جامعه باید بصورت آزاد منتشر شود. بهره برداری از آنها میتواند بر اساس مدل های تجاری رایج مبتنی بر دانش آزاد در دنیا انجام شود.
 • هدف اصلی جامعه باید فرهنگ سازی باشد.
 • بحث نشریه تخصصی در جامعه قرار شد پیگیری شود.
 • جلسات هماهنگی و هم اندیشی می بایست بصورت مستمر برگزار شود تا همگرایی بین نظرات فراهم شود.


لینک های مرتبط[ویرایش]