موضوعات مرتبط

از OCCC Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

در اینجا سعی میشود موضوعات تحقیقاتی مرتبط با رایانش ابری معرفی شود. این موضوعات از تحقیقات علمی، صنعتی، کنفرانس ها و مجلات مرتبط با حوزه رایانش ابری بدست می آید که به تفکیک ارائه شده است.


روندهای پیش بینی شده توسط افراد فعال در حوزه رایانش ابری در یک نظر سنجی در اوایل سال 2014

موضوعات تحقیقاتی انجام شده تحت گرنت NSF در طی سال هال 2009 تا 2014


لینک های مرتبط