Vert.x

از OCCC Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ورتکس (Vert.x) یک پلت فرم متن باز، سبک و با کارآیی بالا (High Performance) برای برنامه های کاربردی تحت جاوا است که برای توسعه نسل جدید برنامه ها سازمانی، موبایل و وب قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها

 • چند زبانی (Polyglot): میتوانید برنامه خود را در زبان های مختلف نظیر Java, JavaScript, CoffeeScript, Ruby, Python or Groovy و ... بنویسید یا اینکه از ترکیبی از آنها استفاده کنید.
 • سادگی (Simplicity): به تنظیمات پیچیده ای نیاز نیست. با استفاده از واسط های برنامه نویسی میتوانید به راحتی و به سرعت برنامه های تحت شبکه و non-blocking بنویسید.
 • مقیاس پذیری (Scalability): میتوانید برنامه خود را روی هسته های مختلف پخش کنید و با استفاده از قابلیت تبادل پیام بین آنها هماهنگی برقرار کنید.
 • همروندی (Concurrency): این پلت فرم به خوبی از هم روندی بین کارها پشتیبانی میکند.

مثال هایی از استفاده

مثالی از بکارگیری این پلت فرم با زبان Python

کدهای زیر را با نام server.py ذخیره کنید:

import vertx
server = vertx.create_http_server()
@server.request_handler
def request_handler(req):
   file = "index.html" if req.uri == "/" else req.uri
   req.response.send_file("webroot/%s"%file)
server.listen(8080)

و سپس میتوانید دستور زیر را اجرا کنید:

vertx run server.py

مثالی از بکارگیری این پلت فرم با زبان JavaScript

کدهای زیر را با نام server.js ذخیره کنید:

 var vertx = require('vertx');
 vertx.createHttpServer().requestHandler(function(req) {
   var file = req.path() === '/' ? 'index.html' : req.path();
   req.response.sendFile('webroot/' + file);
 }).listen(8080)


و سپس میتوانید دستور زیر را اجرا کنید:

vertx run server.js


مثالی از بکارگیری این پلت فرم با زبان Java

کدهای زیر را با نام server.java ذخیره کنید:

 import org.vertx.java.core.Handler;
 import org.vertx.java.core.http.HttpServerRequest;
 import org.vertx.java.platform.Verticle;
 public class Server extends Verticle {
   public void start() {
     vertx.createHttpServer().requestHandler(new Handler<HttpServerRequest>() {
       public void handle(HttpServerRequest req) {
         String file = req.path().equals("/") ? "index.html" : req.path();
         req.response().sendFile("webroot/" + file);
       }
     }).listen(8080);
   }
 }


و سپس میتوانید دستور زیر را اجرا کنید:

vertx run server.java


لینک های مرتبط