کارگروه تاکسونومی:جلسه-۳۱ فروردین ۱۳۹۴

از OCCC Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زمان جلسه از ساعت 18 تا 19:30
محل جلسه: مرکز تحقیقات ابری دانشگاه امیرکبیر

اسامی شرکت کنندگان

لطفا اگر برای حضور در این جلسه علاقه دارید، آمادگی خود را تسهیل هماهنگی های لازم اعلام نمایید.

 1. حمید رضا قوامی
 2. عمادسلطانی
 3. مهرناز روزبهان
 4. نیلوفر کریمی آذر
 5. بردیا ایزد پناهی
 6. حمید بیات
 7. احمد بابایی

موضوعات پیشنهادی

لطفا موضوع پیشنهادی خود را به همراه نام خود در جلوی آن ذکر نمایید. (حضور پیشنهاد دهنده موضوع برای مطرح شدن آن در جلسه الزامی است)

 1. برگزاری جلسه 33 جامعه آزاد توسط کارگروه - (قوامی (بحث))
 2. پیشنهاد تسهیلات در راستای ارزش آفرینی برای اعضای فعال کارگروه - (کریمی آذر (بحث))
 3. پیدا کردن موضوعی جهت گسترش همکاری بین اعضا - (کریمی آذر (بحث))
 4. پیگیری در خصوص ثبت استاندارد - (کریمی آذر (بحث))
 5. بررسی امکان حضور اعضا در مرکز تحقیقات رایانش ابری در ساعاتی غیر از جلسات جهت تسریع اهداف - (کریمی آذر (بحث))
 6. موضوع پیشنهادی - (نام پیشنهاد دهنده)
 7. ...

مشروح جلسه

مختصری از آن چه در جلسه مطرح شده

 • معرفی فعالیت های تعریف شده در دبیرخانه جامعه آزاد رایانش ابری برای اعضای فعال کارگروه تاکسونومی و استانداردسازی
 • بحث و تبادل نظر پیرامون روند اجرایی و مراحل ثبت استانداردها و حمایت از استانداردهای تعریف شده
 • در خصوص تشکیل شخصیت حقوقی جامعه نظراتی مطرح گردید
 • لزوم توسعه فعالیت اعضا در جهت رفع کاستی های موجود
 • بررسی فعالیت های صورت گرفته در سایر کشورهای پیشرو در صنعت رایانش ابری در خصوص مسائل مشابه و استخراج نتایج کسب شده در این راستا
 • نیاز به وجود مشاوره و ارائه راهکار در جهت رشد و ترویج استفاده از استانداردها و فرهنگ سازی بین مشتریان
 • مشاهده قسمتی از مصاحبه با یکی از توسعه دهندگان استاندارد MIP و چالش های که با آن رو به رو بودند و تلاش همگانی باعث شد که استاندارد مهم گردد و اینکه لازمه تعریف استاندارد رسیدن بلوغ صنعت می باشد.
 • ارائه محتوای استاندارد و نحوه استفاده از استانداردها پس از دانش به دست آمده در برنامه های آتی کارگروه قرار گرفت.
 • پیگیری بخشی از مباحث در نظر گرفته شده در خصوص جلسه 33 جامعه آزاد رایانش ابری توسط اعضای کارگروه

تصمیمات اتخاذ شده

خلاصه (تیتر وار) از آن چه در جلسه تصمیم گیری راحع به آن شده

 • استفاده از مذاکرات صورت گرفته در خصوص مطالب کلیپ مذکور با مسائل مطرحی در جلسات جامعه آزاد رایانش ابری
 • چگونگی ایجاد فرهنگ و دادن اطمینان به رعایت استاندارد در راستای کاهش تهدیدات و افزایش سطح اعتماد مشتریان
 • امکان مشارکت اعضا در محل فعلی برگزاری جلسات کارگروه تاکسونومی در جهت پیشبرد اهداف کارگروه
 • انتقال باقی صحبت ها و نصمیمات در مورد مسائل حقوقی جامعه به جلسات دبیر خانه جامعه آزاد رایانش ابری


blog comments powered by Disqus

لینک های مرتبط

کارگروه تاکسونومی