کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱۷ آبان ۱۳۹۳

از OCCC Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مشروح جلسه

به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای حاضر (حداقل 2 نفر) تشکیل نشد

موضوعات پیشنهادی

لطفا موضوع پیشنهادی خود را به همراه نام خود در جلوی آن ذکر نمایید.(حضور پیشنهاد دهنده موضوع برای مطرح شدن آن در جلسه الزامی است)

  1. مشخص کردن گانت چارت و مایل استون برای گروه تاکسونومی (روژا سامانی)
  2. تعیین موضوعات و تقسیم بندی کارهای پیش رو در گروه(روژا سامانی)
  3. صحبت در مورد شرکتهای ارائه دهنده سرویس ابری که نیاز به بررسی بیشتر دارند به منظور تکمیل دسته بندیها (بامداد وفائی)
  4. موضوع پیشنهادی - (نام پیشنهاد دهنده)

اسامی شرکت کنندگان

لطفا اگر برای حضور در این جلسه علاقه دارید، آمادگی خود را تسهیل هماهنگی های لازم اعلام نمایید.

  1. حمید رضا قوامی
  2. روژا سامانی
  3. بامداد وفائی

تصمیمات اتخاذ شده

خلاصه (تیتر وار) از آن چه در جلسه تصمیم گیری راحع به آن شده

لینک های مرتبط

کارگروه تاکسونومی