مقاله‌های دارای کمترین شمار ویرایش

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه in range #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. احمد بابائی‎‏ (۲ نسخه)
 2. VMware Virtual Appliances Marketplaces‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 3. Ubuntu‎‏ (۲ نسخه)
 4. پارلی آرتونیان‎‏ (۲ نسخه)
 5. پرتال همسرگزینی‎‏ (۲ نسخه)
 6. Taxonomy workgroup‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 7. پروژه تحقیقاتی‎‏ (۲ نسخه)
 8. Social Media Marketing : The influence of eWOM in social media on consumers’ purchase intentions‎‏ (۲ نسخه)
 9. پروژه طرح تجاری (کسب و کار)- رستوران الکترونیکی‎‏ (۲ نسخه)
 10. پروژه پژوهشی‎‏ (۲ نسخه)
 11. Rasad:Cloud No5:TECHRUN‎‏ (۲ نسخه)
 12. Virtual reality Shopping (خرید واقعیت مجازی)‎‏ (۲ نسخه)
 13. پارس آتنا دژ‎‏ (۲ نسخه)
 14. نمایش مشخصه های فنی مربوط به پردازنده ها‎‏ (۲ نسخه)
 15. وب سایت جامع فناوری اطلاعات ایران WWW.1it.ir‎‏ (۲ نسخه)
 16. آریا همراه سامانه‎‏ (۲ نسخه)
 17. بررسی بازارهای ارائه نرم افزاری ابری در جهان:آی بی ام‎‏ (۲ نسخه)
 18. آراس‌ای‎‏ (۲ نسخه)
 19. مراکز داده اپل در آتش‎‏ (۲ نسخه)
 20. Workgroups:taxonomy‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 21. Workgroups:BigData‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 22. Workgourps:taxonomy‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 23. Virtualization‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 24. Rasad:Cloud No5:Esfehan‎‏ (۲ نسخه)
 25. Python‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 26. پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، پژوهشكده امنيت ارتباطات و فناوري اطلاعات‎‏ (۲ نسخه)
 27. چشم انداز تكاليف و مأموريت هاي دولت در حوزه داده هاي عظيم‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 28. High Avalability‎‏ (۲ نسخه)
 29. High Availability‎‏ (۲ نسخه)
 30. چشم انداز مأموريت دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در حوزه کلان داده‎‏ (۲ نسخه)
 31. Google Compute Engine Incident 15056‎‏ (۲ نسخه)
 32. Genetic Algorithm‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 33. ESX‎‏ (۲ نسخه)
 34. چگونه در جامعه آزاد رایانش ابری ایران مشارکت داشته باشیم‎‏ (۲ نسخه)
 35. چگونه میتوان برای title یک صفحه HTML آیکون قرار داد؟‎‏ (۲ نسخه)
 36. چگونه یک برنامه بهزبان Cرا از طریق خط فرمان اجرا کنیم‎‏ (۲ نسخه)
 37. Jinja2‎‏ (۲ نسخه)
 38. Kubernetes‎‏ (۲ نسخه)
 39. Powerline‎‏ (۲ نسخه)
 40. OVN‎‏ (۲ نسخه)
 41. OCCC mobile application‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 42. Newcommers‎‏ (۲ نسخه)
 43. Meetings‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 44. M67‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 45. M57‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 46. M56‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 47. Law‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 48. LXD‎‏ (۲ نسخه)
 49. EC:93131585‎‏ (۲ نسخه)
 50. خودکارسازی تنظیمات شبکه‎‏ (۲ نسخه)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)