گزارش شماره 2 کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی

از OCCC Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

در شماره قبلی نشریه [۱] در خصوص مفاهیم استاندارد و ضرورت به کارگیری آن صحبت شد. و در ادامه به معرفی و نقش کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی و برخی از فعالیت های صورت گرفته پرداخت شد. در این شماره میخواهیم به معرفی برخی از اصطلاحات و نقش ها بپردازیم.


یک نقش مجموعه ای از فعالیت های رایانش ابری است که هدف مشترکی را دنبال می کنند. در استاندارد رایانش ابری، چهار نقش عمده زیر تعریف شده است.

  • مشتری یا مصرف کننده سرویس ابری (Cloud Consumer)
  • فراهم کننده یا ارائه دهنده سرویس ابری (Cloud Provider)
  • کارگزار ابر (Cloud Broker)
  • بازرس ابر (Cloud Auditor)

مشتری یا مصرف کننده سرویس ابری (Cloud Consumer)
طرفی که در یک داد و ستد با هدف استفاده از سرویس های ابری دخیل باشد.(منظور از داد و ستد صرفا اشاره به قراردادهای مالی نیست.)
این افراد نقش های کلیدی در زمینه رایانش ابری را دارند که ممکن است یک فرد یا یک سازمان باشد.که در فرایند انجام وظایف مشارکت دارند برای مثال یک مشتری یا مصرف کننده سرویس ابری یک فرد یا سازمانی هست که از محصولات و خدمات ابری استفاده میکند.

شکل زیر نمونه ای از سرویس هایی که میتوانند در سه سطح (Saas، Pass،Iaas) برای مشتریان ابر فراهم شود را نشان میدهد.

Example of services Available to a cloud consumer.png


فراهم کننده یا ارائه دهنده سرویس ابری (Cloud Provider)
ارائه دهنده سرویس ابری، طرفی است که سرویس ابری را برای مشتری سرویس ابری فراهم می کند.
این نقش و همه زیر نقش های آن، روی فعالیت های ضروری رایانش ابری برای ارائه سرویس ابری و اطمینان از تحویل به مشتری سرویس ابری و همچنین نگهداری و تعمیر سرویس ابری تمرکز دارند.


کارگزار ابر (Cloud Broker)
مشارکت کننده ارائه سرویس ابری که مذاکرات (واسطه گری) برای مناسبات ما بین مشتری سرویس ابری و ارائه دهنده سرویس ابری را انجام می دهد.

حسابرس ابر (Cloud Auditor)
شریک ارائه سرویس ابری که وظیفه بازرسی را در تأمین و استفاده از خدمات ابری را عهده دار است.


شکل زیر تعاملات بین نقش های رایانش ابری را نشان می دهد. مصرف کننده یا مشتری سرویس ابر ممکن است سرویس ابری را از یک فراهم کننده سرویس، به طور مستقیم و یا از طریق یک واسطه (کارگزار ابر) درخواست کند. یک بازرس ابر که به صورت مستقل ممیزی را انجام میدهد ممکن است برای جمع آوری اطلاعات نیاز به تماس با دیگران داشته باشد.
Taxonomy-R2-02.png