گزارش:بازدید از دومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

از OCCC Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

بازدید از دومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری با میزبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط اعضای کارگروه تاکسونومی و استانداردسازی صورت پذیرفت. اعضای کارگروه از دستاوردها و فناوری های ارائه شده مرتبط از نزدیک دیدن کردند.

همچنین در کارگاه آموزشی با موضوع "ارزیابی ریسک امنیتی در زیرساخت های امنیتی" حضور یافتند. در این کارگاه در خصوص اهداف ارزیابی ریسک امنیتی شامل شناسایی مخاطرات امنیتی تهدیدها و آسیب پذیری ها و اقدامات متقابل در برابر تهدیدها صحبت شد. معرفی مراحل 5 گانه مدل آسیب پذیری امنیتی بر اساس مشخصات دارایی ها، ارزیابی تهدید، تحلیل آسیب پذیری، ارزیابی ریسک و اقدامات متقابل، از دیگر مواردی بود کهبه آن پرداخت شد.