چالش واقعی سازمانها در رابطه با کلان داده ها و بررسی دقیقتر مدلهای کلان داده: تاریخچهٔ نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۶

‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵

‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۴

‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۴

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴

‏۲۸ اوت ۲۰۱۴

‏۲۲ اوت ۲۰۱۴

‏۱۸ اوت ۲۰۱۴

‏۱۷ اوت ۲۰۱۴

‏۱۳ اوت ۲۰۱۴

‏۵ اوت ۲۰۱۴

‏۳ اوت ۲۰۱۴

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۴

‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۴

‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۴

‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۴

‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۴