چالش واقعی سازمانها در رابطه با کلان داده ها و بررسی دقیقتر مدلهای کلان داده

از OCCC Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این مطلب در حال تکمیل است. شما نیز میتوانید در تکمیل آن مشارکت داشته باشید

در این صفحه میتوانید روی چالش واقعی سازمانها در رابطه با کلان داده ها و بررسی دقیقتر مدلهای کلان داده صحبت کنید. بحث های جانبی و خارج از این ساختار را نیز میتوانید در صفحه بحث مطرح نمایید.


مورد های واقعی

مسائل واقعی که در سازمان خود با آن مواجه هستید را میتوانید بطور جداگانه در این قسمت ارائه نمایید تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد:

چالش ها

چالش های اشاره شده توسط دوستان به این ترتیب می باشد:

  • توزیع جغرافیایی بالا
  • همزمان سازی اطلاعات
  • نگهداری حجم زیاد اطلاعات
  • یکسان سازی
  • داده‌کاوی داده ها
  • خردمند سازی داده ها: تحلیل داده ها به منظور استفاده های آماری ، پیش بینی و پاسخ به نیازهای مشتری
  • در دسترس نبودن داده جهت فعالیت تحقیقاتی
  • دسته‌بندی داده‌های کلان داده و شناسایی و ایجاد روابط بین داده‌ها
  • امنيت و حريم خصوصي

اگر چالش دیگری بنظر شما وجود دارد به این لیست اضافه کنید یا برای چالش های موجود شرح بیشتری در صفحه مربوط به آنها اضافه نمایید.

راهکارهای پیشنهادی

راهکارهای پیشنهادی شده توسط دوستان به این ترتیب می باشد:

اگر راهکار دیگری بنظر شما وجود دارد به این لیست اضافه کنید یا برای راهکارهای موجود شرح بیشتری در صفحه مربوط به آنها اضافه نمایید.

لینک های مرتبط

مراجع