استانداردهای مرتبط با رایانش ابری:سایر

از OCCC Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ISO 8601

استانداردهای مربوط به زمان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B6%DB%B0%DB%B1

برای مثال، زمانی که دو بخش مختلف در یک ابر می خواهند با هم ارتباط برقرار کنند و نیازمند توافق بر سر یک نوع ساختار/قالب زمانی مشترک هستند، این استاندارد راهگشا خواهد بود.