کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱ آذر ۱۳۹۳

از OCCC Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

زمان جلسه از ساعت ۱۷ تا ۱۸
محل جلسه: مرکز تحقیقات ابری دانشگاه امیرکبیر

مشروح جلسه[ویرایش]

مختصری از آن چه در جلسه مطرح شده

  • بررسی زمان مورد نیاز به منظور بررسی و تحلیل گزارش های دوره ای کارگروه تاکسونومی
  • بررسی دوره زمانی مناسب به منظور تشکیل جلسات دوره ای کارگروه

موضوعات پیشنهادی[ویرایش]

لطفا موضوع پیشنهادی خود را به همراه نام خود در جلوی آن ذکر نمایید. (حضور پیشنهاد دهنده موضوع برای مطرح شدن آن در جلسه الزامی است)

  1. بازبینی و تصحیح گزارش کارگروه جهت انتشار (قوامی (بحث))
  2. موضوع پیشنهادی - (نام پیشنهاد دهنده)

اسامی شرکت کنندگان[ویرایش]

لطفا اگر برای حضور در این جلسه علاقه دارید، آمادگی خود را تسهیل هماهنگی های لازم اعلام نمایید.

  1. حمید رضا قوامی
  2. بامداد وفائی
  3. نام شرکت کننده

تصمیمات اتخاذ شده[ویرایش]

خلاصه (تیتر وار) از آن چه در جلسه تصمیم گیری راحع به آن شده

  • تعیین دوره زمانی ارائه گزارشات به صورت ماهیانه
  • برگزاری جلسات کارگروه به صورت هفتگی / شنبه‌ها

لینک های مرتبط[ویرایش]

کارگروه تاکسونومی