فهرست پرونده‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
تعداد موارد در هر صفحه:
جستجو به دنبال نام پرونده چندرسانه‌ای:
نام کاربری:
شامل نسخه‌های قدیمی عکس‌ها

نزولیتاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۲ Iotreport-rsa.png (پرونده) ۸۲ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar   1
‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۳۵ IoT Landscape Draft 980422-v01.1.jpg (پرونده) ۴۶۷ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar Iran IoT Landscape v0.1-July2019 1
‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۰:۴۶ Iotreport-43-970825.jpg (پرونده) ۱۷۵ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar ارائه دهندگان خدمات خانه هوشمند/ساختمان هوشمند در ایران نگارش 0.1 97/08/25 1
‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۰:۴۲ Iotreport-09-970618.jpg (پرونده) ۱۵۲ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar ارائه دهندگان خدمات آموزشی اینترنت اشیا در ایران نگارش 0.1 97/06/19 1
‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۷ Weekly Image 84.jpg (پرونده) ۱۲۰ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar   1
‏۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۰:۰۶ IOT-RA-I.jpg (پرونده) ۱۶۹ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar   1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۵۶ IOT-I-R.png (پرونده) ۱۳۱ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar شکل 2- ساختار کلی معماری مرجع اینترنت اشیاء 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۵۴ IOT-RM.png (پرونده) ۶۳ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar شکل 1 - مدل مرجع اینترنت اشیاء مبتنی بر موجودیت 1
‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۴ MQTT-5.jpg (پرونده) ۷۳ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar   1
‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۰ MQTT-4.png (پرونده) ۴۸ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar   1
‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۷ MQTT-3.png (پرونده) ۳۷ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar   1
‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۳ MQTT-2.png (پرونده) ۸۲ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar   2
‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۰۳ MQTT-1.jpg (پرونده) ۳۳ کیلوبایت Niloufar KarimiAzar   1
‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۰۴ Zdesk dekstop.jpg (پرونده) ۸۲ کیلوبایت Javan واگردانی به نسخهٔ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۰:۰۳ 2
‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۵۸ 4.png (پرونده) ۸۵ کیلوبایت Rasool yekta   1
‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۲۲ IOTLayers.JPG (پرونده) ۲۵ کیلوبایت Aminsalehzadeh   1
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۰۷ Articles For WebRTC-1.jpg (پرونده) ۲۵۸ کیلوبایت Rasool yekta   1
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۰۷ Pic1.png (پرونده) ۸۸ کیلوبایت Rasool yekta   2
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۳۵ Fani123.jpg (پرونده) ۱۴۱ کیلوبایت 95131504   1
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۳۲ Fani12.jpg (پرونده) ۱۴۱ کیلوبایت 95131504   1
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۳۰ Fani1.jpg (پرونده) ۱۴۱ کیلوبایت 95131504   1
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۴۳ 4.0.png (پرونده) ۱۱۹ کیلوبایت Raica   1
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۳۸ Industrie 4.0.png (پرونده) ۱۱۹ کیلوبایت Raica   1
‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۴۵ Lean canvas.jpg (پرونده) ۳۶۶ کیلوبایت Aminsalehzadeh   2
‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۳۲ Lean Canvas.JPG (پرونده) ۱۴۰ کیلوبایت Aminsalehzadeh   6
‏۹ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۰۰ BigData Roadmap v4.pdf (پرونده) ۱ مگابایت Javan   2
‏۹ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۱۹ Bigdata v4.jpg (پرونده) ۲۱۱ کیلوبایت Javan   1
‏۵ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۱۳ Clip occc70.jpg (پرونده) ۲۵ کیلوبایت Javan   1
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۵۳ 5.jpg (پرونده) ۱۳۸ کیلوبایت Masoudkhademy   2
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۵۳ ریسک4.jpg (پرونده) ۵۶ کیلوبایت Masoudkhademy   2
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۵۰ ریسک2.jpg (پرونده) ۸۷ کیلوبایت Masoudkhademy   2
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۴۹ ریسک1.jpg (پرونده) ۲۳ کیلوبایت Masoudkhademy   3
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۴۲ Book200.jpg (پرونده) ۴۸ کیلوبایت Masoudkhademy   3
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۳۳ Book1.jpg (پرونده) ۸۹ کیلوبایت Masoudkhademy   5
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۴۲ Swot.jpg (پرونده) ۶۲ کیلوبایت Rasool yekta   1
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۳۱ ریسک3.jpg (پرونده) ۷۹ کیلوبایت Masoudkhademy   1
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۲۳ Webb.jpg (پرونده) ۱۱۰ کیلوبایت Rasool yekta   1
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۲۰ LEAN-CUS-95131501.jpg (پرونده) ۱۲۳ کیلوبایت Rasool yekta   1
‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۰۷ Pi898655.jpg (پرونده) ۲۰۱ کیلوبایت Masoudkhademy   1
‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۰۷ Pic88988.jpg (پرونده) ۱۴۴ کیلوبایت Masoudkhademy   1
‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۵۳ تجارت الکترونیک.jpg (پرونده) ۱۴۴ کیلوبایت Masoudkhademy   2
‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۱۰ RC95131506.jpg (پرونده) ۲۴۲ کیلوبایت EC:95131506   4
‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۲۲ BE95131506.jpg (پرونده) ۴۳ کیلوبایت EC:95131506   2
‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۳۲ LEAN-CUS.PNG (پرونده) ۴۴ کیلوبایت 95131518   1
‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۰۵ Tedad951.jpg (پرونده) ۶۷ کیلوبایت 95131514   2
‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۴ Khadamat.png (پرونده) ۲۴۰ کیلوبایت 95131514   1
‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۵ Afzayesh.jpg (پرونده) ۱۴۳ کیلوبایت 95131514   1
‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۴۷ Ebanking4.jpg (پرونده) ۳۲ کیلوبایت 95131514   1
‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۴۷ Ebanking3.jpg (پرونده) ۳۰ کیلوبایت 95131514   1
‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۱۲ Chartbanki.jpg (پرونده) ۶۲ کیلوبایت 95131514   1

صفحهٔ نخست
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر
صفحهٔ آخر