صفحه‌های مورد نیاز

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۲۵۰ نتیجه in range #۱ تا #۲۵۰.

نمایش (۲۵۰تای قبلی | ۲۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. Swift‎‏ (۴ پیوند)
 2. KVM‎‏ (۴ پیوند)
 3. رایانش فراگیر‎‏ (۴ پیوند)
 4. MongoDB‎‏ (۴ پیوند)
 5. DesignPatterns:design patterns/elastic resource capacity‎‏ (۳ پیوند)
 6. حریم خصوصی‎‏ (۳ پیوند)
 7. DesignPatterns:design patterns/resource pooling‎‏ (۳ پیوند)
 8. XenServer‎‏ (۳ پیوند)
 9. امیر بالغی‎‏ (۳ پیوند)
 10. موسسه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات طاها‎‏ (۳ پیوند)
 11. DesignPatterns:design patterns/load balanced virtual server instances‎‏ (۳ پیوند)
 12. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات‎‏ (۳ پیوند)
 13. DesignPatterns:design patterns/cross storage device vertical tiering‎‏ (۳ پیوند)
 14. DesignPatterns:mechanisms/workload distribution‎‏ (۳ پیوند)
 15. DesignPatterns:design patterns/shared resources‎‏ (۳ پیوند)
 16. اولین کارگاه ملی رایانش ابری ایران‎‏ (۳ پیوند)
 17. DesignPatterns:design patterns/dynamic scalability‎‏ (۳ پیوند)
 18. DesignPatterns:design patterns/elastic network capacity‎‏ (۳ پیوند)
 19. IBM‎‏ (۳ پیوند)
 20. Redmine‎‏ (۲ پیوند)
 21. امید کرمی‎‏ (۲ پیوند)
 22. Enstratius‎‏ (۲ پیوند)
 23. Xen‎‏ (۲ پیوند)
 24. دسترسی پذیری‎‏ (۲ پیوند)
 25. استاندارد:ISO/IEC 27729‎‏ (۲ پیوند)
 26. AppDynamics‎‏ (۲ پیوند)
 27. موبایل‎‏ (۲ پیوند)
 28. Watson Analytics‎‏ (۲ پیوند)
 29. امید یوسفیان‎‏ (۲ پیوند)
 30. Big data hosting on SoftLayer‎‏ (۲ پیوند)
 31. CloudSMS‎‏ (۲ پیوند)
 32. رایانش توزیع شده‎‏ (۲ پیوند)
 33. DesignPatterns:design patterns/hypervisor clustering‎‏ (۲ پیوند)
 34. معصومه رباطی‎‏ (۲ پیوند)
 35. ClustrixDB‎‏ (۲ پیوند)
 36. IBM Mobile Web Push‎‏ (۲ پیوند)
 37. DesignPatterns:design patterns/resource reservation‎‏ (۲ پیوند)
 38. شیرین حسین زاده‎‏ (۲ پیوند)
 39. Haizea‎‏ (۲ پیوند)
 40. OpenCloudDay‎‏ (۲ پیوند)
 41. GoldDisk Plus‎‏ (۲ پیوند)
 42. رایانش موازی‎‏ (۲ پیوند)
 43. MediaWiki‎‏ (۲ پیوند)
 44. DesignPatterns:design patterns/service state management‎‏ (۲ پیوند)
 45. New Relic‎‏ (۲ پیوند)
 46. Squid‎‏ (۲ پیوند)
 47. DesignPatterns:design patterns/load balanced virtual switches‎‏ (۲ پیوند)
 48. DNS‎‏ (۲ پیوند)
 49. Attunity CloudBeam‎‏ (۲ پیوند)
 50. Wordpress Blogging System‎‏ (۲ پیوند)
 51. 12.04 LTS JeOS Ubuntu‎‏ (۲ پیوند)
 52. DesignPatterns:design patterns/direct io access‎‏ (۲ پیوند)
 53. RightScale Cloud Management‎‏ (۲ پیوند)
 54. هادوپ‎‏ (۲ پیوند)
 55. فوق ناظر‎‏ (۲ پیوند)
 56. Acumatica Cloud ERP‎‏ (۲ پیوند)
 57. DesignPatterns:design patterns/multipath resource access‎‏ (۲ پیوند)
 58. Microsoft‎‏ (۲ پیوند)
 59. Carina Environment Manager‎‏ (۲ پیوند)
 60. بحث:Niloufar KarimiAzar‎‏ (۲ پیوند)
 61. DesignPatterns:design patterns/storage workload management‎‏ (۲ پیوند)
 62. DesignPatterns:design patterns/direct lun access‎‏ (۲ پیوند)
 63. Amazon‎‏ (۲ پیوند)
 64. Design patterns:mechanisms/usage monitoring‎‏ (۲ پیوند)
 65. DesignPatterns:design patterns/platform provisioning‎‏ (۲ پیوند)
 66. GNU R‎‏ (۲ پیوند)
 67. Rackspace‎‏ (۲ پیوند)
 68. زمین‎‏ (۲ پیوند)
 69. GreenCloud‎‏ (۲ پیوند)
 70. SteelStore‎‏ (۲ پیوند)
 71. DesignPatterns:design patterns/rapid provisioning‎‏ (۲ پیوند)
 72. مدل های کلان داده متناسب با مدل های کسب و کار‎‏ (۲ پیوند)
 73. XAMP‎‏ (۲ پیوند)
 74. Ruby Stack‎‏ (۲ پیوند)
 75. احسان وحدت درخشان‎‏ (۲ پیوند)
 76. DesignPatterns:design patterns/realtime resource availability‎‏ (۲ پیوند)
 77. علی حلاجی‎‏ (۲ پیوند)
 78. XCP‎‏ (۲ پیوند)
 79. رایانش ابری کاربردی‎‏ (۲ پیوند)
 80. DesignPatterns:design patterns/elastic disk provisioning‎‏ (۲ پیوند)
 81. Ruby on Rails‎‏ (۲ پیوند)
 82. Cloudant NoSQL Database-as-a-Service‎‏ (۲ پیوند)
 83. DesignPatterns:design patterns/redundant physical connection for virtual servers‎‏ (۲ پیوند)
 84. AT&T VPN option for managed cloud‎‏ (۲ پیوند)
 85. هوش مصنوعی‎‏ (۲ پیوند)
 86. استاندارد:ISO/IEC 20000-1‎‏ (۲ پیوند)
 87. Dome9 Security‎‏ (۲ پیوند)
 88. Moodle‎‏ (۲ پیوند)
 89. پردازش موازی‎‏ (۲ پیوند)
 90. WAP‎‏ (۱ پیوند)
 91. Data Security‎‏ (۱ پیوند)
 92. Java‎‏ (۱ پیوند)
 93. مدل‌سازی‎‏ (۱ پیوند)
 94. بحث:روش تحقیق‎‏ (۱ پیوند)
 95. Big-Data Analytics‎‏ (۱ پیوند)
 96. سامانه فروش انواع نان های صنعتی و شیرینی های خشک‎‏ (۱ پیوند)
 97. DesignPatterns:mechanisms/identity and access management‎‏ (۱ پیوند)
 98. Network+‎‏ (۱ پیوند)
 99. نشرافا‎‏ (۱ پیوند)
 100. SoftLayer‎‏ (۱ پیوند)
 101. تخصیص منابع در رایانش ابری‎‏ (۱ پیوند)
 102. CloudSME‎‏ (۱ پیوند)
 103. Hadoop Master‎‏ (۱ پیوند)
 104. علیرضا فرهانیان‎‏ (۱ پیوند)
 105. DesignPatterns:mechanisms/virtual server state manager‎‏ (۱ پیوند)
 106. Pay-As-You-Grow Subscription Models‎‏ (۱ پیوند)
 107. کارگروه رایانش ابری توزیع شده‎‏ (۱ پیوند)
 108. Py2exe‎‏ (۱ پیوند)
 109. AWS‎‏ (۱ پیوند)
 110. رایانش توری‎‏ (۱ پیوند)
 111. MOSAIC‎‏ (۱ پیوند)
 112. مریم کاظم تاش‎‏ (۱ پیوند)
 113. SECFUNET‎‏ (۱ پیوند)
 114. الگو:کارگروه مایکروسرویس:قالب صفحه جلسات‎‏ (۱ پیوند)
 115. بازی به فرم توسعه یافته‎‏ (۱ پیوند)
 116. CLOUD4all‎‏ (۱ پیوند)
 117. Framework for Rapid Adaptation and Reuse‎‏ (۱ پیوند)
 118. سیستمهای توزیع شده‎‏ (۱ پیوند)
 119. DesignPatterns:mechanisms/sandbox‎‏ (۱ پیوند)
 120. Object Storage (OpenStack Swift)‎‏ (۱ پیوند)
 121. واتسون‎‏ (۱ پیوند)
 122. Clustrix‎‏ (۱ پیوند)
 123. IBM Cloud Marketplace‎‏ (۱ پیوند)
 124. مایکروسافت‎‏ (۱ پیوند)
 125. Cooperative Developer Testing‎‏ (۱ پیوند)
 126. Iaas‎‏ (۱ پیوند)
 127. محمد على كهن دژ‎‏ (۱ پیوند)
 128. گرین کلاد‎‏ (۱ پیوند)
 129. Dropbox‎‏ (۱ پیوند)
 130. زبان‎‏ (۱ پیوند)
 131. Mosix2‎‏ (۱ پیوند)
 132. Scalable Algebraic Visualization in the Cloud‎‏ (۱ پیوند)
 133. بهینه‌سازی‎‏ (۱ پیوند)
 134. Chartio‎‏ (۱ پیوند)
 135. Go‎‏ (۱ پیوند)
 136. شرکت لوح نگار‎‏ (۱ پیوند)
 137. DesignPatterns:mechanisms/virtual appliance‎‏ (۱ پیوند)
 138. Oracle‎‏ (۱ پیوند)
 139. پردازش های موارزی‎‏ (۱ پیوند)
 140. VENUS-C‎‏ (۱ پیوند)
 141. Data integration‎‏ (۱ پیوند)
 142. JavaScript‎‏ (۱ پیوند)
 143. مدل‌سازی علمی‎‏ (۱ پیوند)
 144. Relational Data Markets in the Cloud‎‏ (۱ پیوند)
 145. بحث:شبیه سازی در سطح رک در کلادسیم‎‏ (۱ پیوند)
 146. Enterprise Cloud‎‏ (۱ پیوند)
 147. سامانه‌های فازی‎‏ (۱ پیوند)
 148. DesignPatterns:mechanisms/import and export‎‏ (۱ پیوند)
 149. Network as a Service ( Bandwidth on demand)‎‏ (۱ پیوند)
 150. نقش خدمات و نرم‌افزارهای آزاد و متن باز در گسترش دانش‎‏ (۱ پیوند)
 151. Software Defined Network‎‏ (۱ پیوند)
 152. تداوم کسب وکار‎‏ (۱ پیوند)
 153. Hadoop Slave‎‏ (۱ پیوند)
 154. فراپیامک‎‏ (۱ پیوند)
 155. DesignPatterns:mechanisms/virtual switch‎‏ (۱ پیوند)
 156. Performance monitoring-tool‎‏ (۱ پیوند)
 157. کارگروه مدیریت‎‏ (۱ پیوند)
 158. Pyinstaller‎‏ (۱ پیوند)
 159. AWS Marketplace‎‏ (۱ پیوند)
 160. MSEE‎‏ (۱ پیوند)
 161. SIENA‎‏ (۱ پیوند)
 162. بازی به فرم نرمال‎‏ (۱ پیوند)
 163. COOLEMALL‎‏ (۱ پیوند)
 164. GALACTICO‎‏ (۱ پیوند)
 165. سیسکو سیستمز‎‏ (۱ پیوند)
 166. DesignPatterns:mechanisms/secure token service‎‏ (۱ پیوند)
 167. OnCommand‎‏ (۱ پیوند)
 168. وب معنایی‎‏ (۱ پیوند)
 169. Synchronization‎‏ (۱ پیوند)
 170. حق اختراع‎‏ (۱ پیوند)
 171. متحد سازی داده‎‏ (۱ پیوند)
 172. دستوری‎‏ (۱ پیوند)
 173. Cross-platform service brokerage‎‏ (۱ پیوند)
 174. Industry solutions & Community clouds‎‏ (۱ پیوند)
 175. محمد پروین‎‏ (۱ پیوند)
 176. یادگیری ماشین‎‏ (۱ پیوند)
 177. اصول‎‏ (۱ پیوند)
 178. Application Integration‎‏ (۱ پیوند)
 179. Dynamic cloud distribution‎‏ (۱ پیوند)
 180. زبان اسکریپتی‎‏ (۱ پیوند)
 181. MySQL‎‏ (۱ پیوند)
 182. موتور جستجوی وب‎‏ (۱ پیوند)
 183. Security as service‎‏ (۱ پیوند)
 184. بهینگی انرژی‎‏ (۱ پیوند)
 185. Chef‎‏ (۱ پیوند)
 186. GoGrid‎‏ (۱ پیوند)
 187. DesignPatterns:mechanisms/virtual cpu‎‏ (۱ پیوند)
 188. Oracle Data Mining‎‏ (۱ پیوند)
 189. پرستو دشتی‎‏ (۱ پیوند)
 190. VISION Cloud‎‏ (۱ پیوند)
 191. کارگروه کلان داده:جلسه ششم‎‏ (۱ پیوند)
 192. WaveMaker Software‎‏ (۱ پیوند)
 193. ''' Close look at cloud computing'''‎‏ (۱ پیوند)
 194. DesignPatterns:centralized remote administration‎‏ (۱ پیوند)
 195. مدیریت ارتباط با مشتریان‎‏ (۱ پیوند)
 196. Release‎‏ (۱ پیوند)
 197. بحث:فرهنگ واژگان اینترنت اشیا‎‏ (۱ پیوند)
 198. Blank Template‎‏ (۱ پیوند)
 199. Environment for DeveLoping KDD-Applications Supported by Index-Structures‎‏ (۱ پیوند)
 200. سامانه‌های هوشمند‎‏ (۱ پیوند)
 201. DesignPatterns:mechanisms/intrusion detection and prevention systems‎‏ (۱ پیوند)
 202. Neutron‎‏ (۱ پیوند)
 203. نقشه راه و پروژه هاي پيشنهادي‎‏ (۱ پیوند)
 204. Software as a Service‎‏ (۱ پیوند)
 205. تسکولو‎‏ (۱ پیوند)
 206. Cloud Dataflow‎‏ (۱ پیوند)
 207. فرناز صادقی‎‏ (۱ پیوند)
 208. DesignPatterns:mechanisms/virtualization monitor‎‏ (۱ پیوند)
 209. Pig‎‏ (۱ پیوند)
 210. QEMU‎‏ (۱ پیوند)
 211. Zend‎‏ (۱ پیوند)
 212. A String Cartography‎‏ (۱ پیوند)
 213. DesignPatterns:design patterns/intra storage device vertical data tiering‎‏ (۱ پیوند)
 214. M amir ir‎‏ (۱ پیوند)
 215. معماری سرویس گرا‎‏ (۱ پیوند)
 216. SLA@SOI‎‏ (۱ پیوند)
 217. بازیفون‎‏ (۱ پیوند)
 218. CPython‎‏ (۱ پیوند)
 219. GAMES‎‏ (۱ پیوند)
 220. شئ گرایی‎‏ (۱ پیوند)
 221. DesignPatterns:mechanisms/security information and event management system‎‏ (۱ پیوند)
 222. وکا (یادگیری ماشینی)‎‏ (۱ پیوند)
 223. System Center Virtual Machine Manager‎‏ (۱ پیوند)
 224. خردمند سازی داده ها‎‏ (۱ پیوند)
 225. Cmd‎‏ (۱ پیوند)
 226. ICORE‎‏ (۱ پیوند)
 227. متن‎‏ (۱ پیوند)
 228. دل‎‏ (۱ پیوند)
 229. CumuloNimbo‎‏ (۱ پیوند)
 230. Inferring Pattern and Processes (Genome Evolution)‎‏ (۱ پیوند)
 231. محمدحسین برخورداری‎‏ (۱ پیوند)
 232. یادگیری ماشین بر روی کلان داده‎‏ (۱ پیوند)
 233. اعتماد‎‏ (۱ پیوند)
 234. Appscale‎‏ (۱ پیوند)
 235. EC:92131572‎‏ (۱ پیوند)
 236. زبان برنامه نویسی ABC‎‏ (۱ پیوند)
 237. DesignPatterns:design patterns/self provisioning‎‏ (۱ پیوند)
 238. NAVOLCHI‎‏ (۱ پیوند)
 239. Security of data in generation/development‎‏ (۱ پیوند)
 240. بینایی رایانه‌ای‎‏ (۱ پیوند)
 241. Chemicalize.org‎‏ (۱ پیوند)
 242. صنعت رایانش‎‏ (۱ پیوند)
 243. DesignPatterns:mechanisms/virtual disk‎‏ (۱ پیوند)
 244. Owncloud‎‏ (۱ پیوند)
 245. پلت فرم ابری گوگل‎‏ (۱ پیوند)
 246. VMWare‎‏ (۱ پیوند)
 247. Platform as a Service‎‏ (۱ پیوند)
 248. کتابخانه استاندارد‎‏ (۱ پیوند)
 249. Web 4.0‎‏ (۱ پیوند)
 250. (Java(Programming Language‎‏ (۱ پیوند)

نمایش (۲۵۰تای قبلی | ۲۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)