صفحه‌های مورد نیاز

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۲۵۰ نتیجه in range #۱ تا #۲۵۰.

نمایش (۲۵۰تای قبلی | ۲۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. MongoDB‎‏ (۴ پیوند)
 2. Swift‎‏ (۴ پیوند)
 3. KVM‎‏ (۴ پیوند)
 4. رایانش فراگیر‎‏ (۴ پیوند)
 5. DesignPatterns:design patterns/elastic network capacity‎‏ (۳ پیوند)
 6. DesignPatterns:design patterns/elastic resource capacity‎‏ (۳ پیوند)
 7. DesignPatterns:design patterns/resource pooling‎‏ (۳ پیوند)
 8. IBM‎‏ (۳ پیوند)
 9. حریم خصوصی‎‏ (۳ پیوند)
 10. XenServer‎‏ (۳ پیوند)
 11. DesignPatterns:design patterns/load balanced virtual server instances‎‏ (۳ پیوند)
 12. موسسه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات طاها‎‏ (۳ پیوند)
 13. DesignPatterns:design patterns/cross storage device vertical tiering‎‏ (۳ پیوند)
 14. امیر بالغی‎‏ (۳ پیوند)
 15. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات‎‏ (۳ پیوند)
 16. DesignPatterns:design patterns/shared resources‎‏ (۳ پیوند)
 17. DesignPatterns:mechanisms/workload distribution‎‏ (۳ پیوند)
 18. DesignPatterns:design patterns/dynamic scalability‎‏ (۳ پیوند)
 19. اولین کارگاه ملی رایانش ابری ایران‎‏ (۳ پیوند)
 20. DesignPatterns:design patterns/redundant physical connection for virtual servers‎‏ (۲ پیوند)
 21. مدل های کلان داده متناسب با مدل های کسب و کار‎‏ (۲ پیوند)
 22. AT&T VPN option for managed cloud‎‏ (۲ پیوند)
 23. XAMP‎‏ (۲ پیوند)
 24. Ruby Stack‎‏ (۲ پیوند)
 25. احسان وحدت درخشان‎‏ (۲ پیوند)
 26. علی حلاجی‎‏ (۲ پیوند)
 27. XCP‎‏ (۲ پیوند)
 28. رایانش ابری کاربردی‎‏ (۲ پیوند)
 29. Ruby on Rails‎‏ (۲ پیوند)
 30. هوش مصنوعی‎‏ (۲ پیوند)
 31. AppDynamics‎‏ (۲ پیوند)
 32. پردازش موازی‎‏ (۲ پیوند)
 33. Big data hosting on SoftLayer‎‏ (۲ پیوند)
 34. CloudSMS‎‏ (۲ پیوند)
 35. DesignPatterns:design patterns/hypervisor clustering‎‏ (۲ پیوند)
 36. ClustrixDB‎‏ (۲ پیوند)
 37. استاندارد:ISO/IEC 20000-1‎‏ (۲ پیوند)
 38. Dome9 Security‎‏ (۲ پیوند)
 39. DesignPatterns:design patterns/resource reservation‎‏ (۲ پیوند)
 40. Moodle‎‏ (۲ پیوند)
 41. موبایل‎‏ (۲ پیوند)
 42. Redmine‎‏ (۲ پیوند)
 43. امید کرمی‎‏ (۲ پیوند)
 44. Enstratius‎‏ (۲ پیوند)
 45. Xen‎‏ (۲ پیوند)
 46. دسترسی پذیری‎‏ (۲ پیوند)
 47. استاندارد:ISO/IEC 27729‎‏ (۲ پیوند)
 48. Watson Analytics‎‏ (۲ پیوند)
 49. امید یوسفیان‎‏ (۲ پیوند)
 50. IBM Mobile Web Push‎‏ (۲ پیوند)
 51. رایانش توزیع شده‎‏ (۲ پیوند)
 52. معصومه رباطی‎‏ (۲ پیوند)
 53. DesignPatterns:design patterns/service state management‎‏ (۲ پیوند)
 54. شیرین حسین زاده‎‏ (۲ پیوند)
 55. Haizea‎‏ (۲ پیوند)
 56. DesignPatterns:design patterns/load balanced virtual switches‎‏ (۲ پیوند)
 57. OpenCloudDay‎‏ (۲ پیوند)
 58. DNS‎‏ (۲ پیوند)
 59. Attunity CloudBeam‎‏ (۲ پیوند)
 60. GoldDisk Plus‎‏ (۲ پیوند)
 61. 12.04 LTS JeOS Ubuntu‎‏ (۲ پیوند)
 62. DesignPatterns:design patterns/direct io access‎‏ (۲ پیوند)
 63. Acumatica Cloud ERP‎‏ (۲ پیوند)
 64. رایانش موازی‎‏ (۲ پیوند)
 65. DesignPatterns:design patterns/multipath resource access‎‏ (۲ پیوند)
 66. MediaWiki‎‏ (۲ پیوند)
 67. Carina Environment Manager‎‏ (۲ پیوند)
 68. بحث:Niloufar KarimiAzar‎‏ (۲ پیوند)
 69. DesignPatterns:design patterns/storage workload management‎‏ (۲ پیوند)
 70. DesignPatterns:design patterns/direct lun access‎‏ (۲ پیوند)
 71. New Relic‎‏ (۲ پیوند)
 72. هادوپ‎‏ (۲ پیوند)
 73. Squid‎‏ (۲ پیوند)
 74. Amazon‎‏ (۲ پیوند)
 75. DesignPatterns:design patterns/platform provisioning‎‏ (۲ پیوند)
 76. فوق ناظر‎‏ (۲ پیوند)
 77. Wordpress Blogging System‎‏ (۲ پیوند)
 78. RightScale Cloud Management‎‏ (۲ پیوند)
 79. DesignPatterns:design patterns/rapid provisioning‎‏ (۲ پیوند)
 80. Microsoft‎‏ (۲ پیوند)
 81. Design patterns:mechanisms/usage monitoring‎‏ (۲ پیوند)
 82. DesignPatterns:design patterns/realtime resource availability‎‏ (۲ پیوند)
 83. GNU R‎‏ (۲ پیوند)
 84. Rackspace‎‏ (۲ پیوند)
 85. زمین‎‏ (۲ پیوند)
 86. GreenCloud‎‏ (۲ پیوند)
 87. DesignPatterns:design patterns/elastic disk provisioning‎‏ (۲ پیوند)
 88. SteelStore‎‏ (۲ پیوند)
 89. Cloudant NoSQL Database-as-a-Service‎‏ (۲ پیوند)
 90. Contrail‎‏ (۱ پیوند)
 91. داده کاوی کلان داده ها‎‏ (۱ پیوند)
 92. ISO/IEC 17826:2012‎‏ (۱ پیوند)
 93. محاسبات نرم‎‏ (۱ پیوند)
 94. کنونیکال‎‏ (۱ پیوند)
 95. Apache Nutch‎‏ (۱ پیوند)
 96. آپاچی هادوپ‎‏ (۱ پیوند)
 97. Development Workbench for HPC Applications‎‏ (۱ پیوند)
 98. روزبه بابازاده‎‏ (۱ پیوند)
 99. Mobile Cloud Computing Framework‎‏ (۱ پیوند)
 100. مهدي چشمي‎‏ (۱ پیوند)
 101. SQL‎‏ (۱ پیوند)
 102. Ceph‎‏ (۱ پیوند)
 103. بررسی پشتیبانگیری از اطلاعات در سیستم‌های ابری‎‏ (۱ پیوند)
 104. GPRS‎‏ (۱ پیوند)
 105. شركت پژواک سامانه آرتا‎‏ (۱ پیوند)
 106. DesignPatterns:mechanisms/trusted platform module‎‏ (۱ پیوند)
 107. OpenShift‎‏ (۱ پیوند)
 108. پایگاه داده‌ها‎‏ (۱ پیوند)
 109. Telecom Solution‎‏ (۱ پیوند)
 110. PaaS‎‏ (۱ پیوند)
 111. کار گروهی‎‏ (۱ پیوند)
 112. VPH-Share‎‏ (۱ پیوند)
 113. Data Protection‎‏ (۱ پیوند)
 114. IoT6‎‏ (۱ پیوند)
 115. RapidMiner‎‏ (۱ پیوند)
 116. بحث:جلسه هفدهم جامعه آزاد رایانش ابری ایران‎‏ (۱ پیوند)
 117. Baremetal‎‏ (۱ پیوند)
 118. امنیت‎‏ (۱ پیوند)
 119. EarthCube‎‏ (۱ پیوند)
 120. زهرا گل‌میرزایی‎‏ (۱ پیوند)
 121. DesignPatterns:mechanisms/host based security system‎‏ (۱ پیوند)
 122. NSX‎‏ (۱ پیوند)
 123. نرم افزار ابری‎‏ (۱ پیوند)
 124. Sheepdog‎‏ (۱ پیوند)
 125. CloudRadius‎‏ (۱ پیوند)
 126. تحقیقات پزشکی‎‏ (۱ پیوند)
 127. Gridded/node-based architectures‎‏ (۱ پیوند)
 128. عطاالله فخاری‎‏ (۱ پیوند)
 129. DesignPatterns:mechanisms/virtual server snapshot‎‏ (۱ پیوند)
 130. جستجوی سازمانی‎‏ (۱ پیوند)
 131. Hybrid cloud‎‏ (۱ پیوند)
 132. مالکیت‎‏ (۱ پیوند)
 133. Protection and commoditization of assets‎‏ (۱ پیوند)
 134. رایانش ابری در صنعت ارتباطات‎‏ (۱ پیوند)
 135. Linked Data‎‏ (۱ پیوند)
 136. مدیریت پروژه‎‏ (۱ پیوند)
 137. الگو:کارگروه مایکروسرویس:قالب صفحه جلسات‎‏ (۱ پیوند)
 138. CIFS‎‏ (۱ پیوند)
 139. اچ‌پی‎‏ (۱ پیوند)
 140. Fault Tolerance‎‏ (۱ پیوند)
 141. سپیده حدادی‎‏ (۱ پیوند)
 142. DesignPatterns:mechanisms/raid level identifier‎‏ (۱ پیوند)
 143. OPENLAB‎‏ (۱ پیوند)
 144. همه منظوره‎‏ (۱ پیوند)
 145. Storage demand‎‏ (۱ پیوند)
 146. Cloudera‎‏ (۱ پیوند)
 147. Control‎‏ (۱ پیوند)
 148. دانا‎‏ (۱ پیوند)
 149. ISO/IEC 27017‎‏ (۱ پیوند)
 150. محسن زرجو‎‏ (۱ پیوند)
 151. گروه بانکداری BBVA‎‏ (۱ پیوند)
 152. Apache Spark‎‏ (۱ پیوند)
 153. Disaster Recovery Planning and implementation‎‏ (۱ پیوند)
 154. روزبه شفیعی‎‏ (۱ پیوند)
 155. DesignPatterns:design patterns/resource management‎‏ (۱ پیوند)
 156. مهرناز معروف‎‏ (۱ پیوند)
 157. SRT-15‎‏ (۱ پیوند)
 158. Charles E. Leiserson‎‏ (۱ پیوند)
 159. برنامه ریزی و رصد فناوری‎‏ (۱ پیوند)
 160. General Architecture for Text Engineering‎‏ (۱ پیوند)
 161. شرکت اوراکل‎‏ (۱ پیوند)
 162. DesignPatterns:mechanisms/virtual agent‎‏ (۱ پیوند)
 163. OpenStack‎‏ (۱ پیوند)
 164. پایگاه‌ داده‌‎‏ (۱ پیوند)
 165. Trove‎‏ (۱ پیوند)
 166. DesignPatterns:mechanisms/virtual server state manager‎‏ (۱ پیوند)
 167. Parallel Programming‎‏ (۱ پیوند)
 168. کارگروه اینترنت اشیا:جلسه دوم - 27 آبان 1397‎‏ (۱ پیوند)
 169. Value-based pricing‎‏ (۱ پیوند)
 170. Data Security‎‏ (۱ پیوند)
 171. IoT@Work‎‏ (۱ پیوند)
 172. مدل کسب و کار مولفه ای‎‏ (۱ پیوند)
 173. Ravello‎‏ (۱ پیوند)
 174. بحث:روش تحقیق‎‏ (۱ پیوند)
 175. Big-Data Analytics‎‏ (۱ پیوند)
 176. امنیت رایانش ابری‎‏ (۱ پیوند)
 177. Ebbits‎‏ (۱ پیوند)
 178. زیرساخت به عنوان سرویس‎‏ (۱ پیوند)
 179. DesignPatterns:mechanisms/identity and access management‎‏ (۱ پیوند)
 180. NetApp‎‏ (۱ پیوند)
 181. نشتا‎‏ (۱ پیوند)
 182. Sim-e-Child‎‏ (۱ پیوند)
 183. CloudSME‎‏ (۱ پیوند)
 184. تحلیل بورس و سری زمانی‎‏ (۱ پیوند)
 185. Groovy‎‏ (۱ پیوند)
 186. حامد قربانی‎‏ (۱ پیوند)
 187. I2Web‎‏ (۱ پیوند)
 188. مانیتورینگ‎‏ (۱ پیوند)
 189. AWS‎‏ (۱ پیوند)
 190. Protein Docking Simulation with Azure‎‏ (۱ پیوند)
 191. Luster‎‏ (۱ پیوند)
 192. مرکز رایانش ابری دانشگاه امیرکبیر‎‏ (۱ پیوند)
 193. CLOUD4all‎‏ (۱ پیوند)
 194. اینتل‎‏ (۱ پیوند)
 195. Federation of Cloud‎‏ (۱ پیوند)
 196. سیتریکس‎‏ (۱ پیوند)
 197. DesignPatterns:mechanisms/sandbox‎‏ (۱ پیوند)
 198. OPTIMIS‎‏ (۱ پیوند)
 199. Stork Data Scheduler for Azure‎‏ (۱ پیوند)
 200. Clustrix‎‏ (۱ پیوند)
 201. Cooperative Developer Testing‎‏ (۱ پیوند)
 202. دانش‎‏ (۱ پیوند)
 203. ISO/IEC 27018‎‏ (۱ پیوند)
 204. محسن نادری‎‏ (۱ پیوند)
 205. گرین کلاد‎‏ (۱ پیوند)
 206. ارزیابی کارایی‎‏ (۱ پیوند)
 207. Distributed Systmes‎‏ (۱ پیوند)
 208. رونالد ریوست‎‏ (۱ پیوند)
 209. MongoLab‎‏ (۱ پیوند)
 210. مهندسی دانش‎‏ (۱ پیوند)
 211. SaaS‎‏ (۱ پیوند)
 212. Chartio‎‏ (۱ پیوند)
 213. برنامه نویسی‎‏ (۱ پیوند)
 214. GloNet‎‏ (۱ پیوند)
 215. شرکت تاپکو‎‏ (۱ پیوند)
 216. DesignPatterns:mechanisms/virtual appliance‎‏ (۱ پیوند)
 217. Openshift‎‏ (۱ پیوند)
 218. Ubiquitous Computing‎‏ (۱ پیوند)
 219. DesignPatterns:mechanisms/virtual switch‎‏ (۱ پیوند)
 220. Parallelizing Large Scale Graph Problems on the Cloud‎‏ (۱ پیوند)
 221. کارگروه مدیریت‎‏ (۱ پیوند)
 222. Virtual Machine for Statistical Computing‎‏ (۱ پیوند)
 223. Data integration‎‏ (۱ پیوند)
 224. Ironic‎‏ (۱ پیوند)
 225. مدلهای تجاری در شبکه های اجتماعی‎‏ (۱ پیوند)
 226. Redis‎‏ (۱ پیوند)
 227. بحث:شبیه سازی در سطح رک در کلادسیم‎‏ (۱ پیوند)
 228. امنیت ملی‎‏ (۱ پیوند)
 229. ElasticBox‎‏ (۱ پیوند)
 230. ساخت یافته‎‏ (۱ پیوند)
 231. DesignPatterns:mechanisms/import and export‎‏ (۱ پیوند)
 232. NetApp FlexPod‎‏ (۱ پیوند)
 233. نشرافا‎‏ (۱ پیوند)
 234. SimGrid‎‏ (۱ پیوند)
 235. تحلیل مولفه‌های اصلی‎‏ (۱ پیوند)
 236. HBase‎‏ (۱ پیوند)
 237. علیرضا باقری‎‏ (۱ پیوند)
 238. حجیم داده‎‏ (۱ پیوند)
 239. ماهوت‎‏ (۱ پیوند)
 240. AWS Marketplace‎‏ (۱ پیوند)
 241. Public cloud‎‏ (۱ پیوند)
 242. XEN‎‏ (۱ پیوند)
 243. رایانش با کارایی بسیار بالا‎‏ (۱ پیوند)
 244. MCSE‎‏ (۱ پیوند)
 245. مرکز پردازش های فوق سریع‎‏ (۱ پیوند)
 246. SAIL‎‏ (۱ پیوند)
 247. COOLEMALL‎‏ (۱ پیوند)
 248. ای‌ام‌دی‎‏ (۱ پیوند)
 249. Forecast-as-a-Service (Energy)‎‏ (۱ پیوند)
 250. سید سینا قاضی دزفولی‎‏ (۱ پیوند)

نمایش (۲۵۰تای قبلی | ۲۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)