فرهنگ واژگان اینترنت اشیا

از OCCC Wiki
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۲:۳۷ توسط Niloufar KarimiAzar (بحث | مشارکت‌ها)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو

در این صفحه واژگان تخصصی اینترنت اشیا مطرح می شود. بحث در خصوص معنای هر واژه در صفحه مربوط به همان واژه یا سایت پرسش و پاسخ جهت پیدا کردن معادل بهتر همواره امکان پذیر است. همچنین میتوانید واژگان مورد نظر خود را جهت بررسی به این لیست اضافه نمایید و یا در صورت تمایل به مشارکت، لینک ها و منابع مورد نیاز را اضافه نمایید. اگر کار دیگری فکر میکنید با انجام شود نیز میتوانید مستقیما اقدام کنید یا در صفحه بحث:فرهنگ واژگان اینترنت اشیا مطرح نمایید.


Botnet
واژه معنی توضیحات بیشتر بحث
ACaaS Acronym for Access Control as a Service.
ADAS Acronym for Advanced Driver Assistance Systems.
ADC Short for Analog to Digital Converter.
ADR Short for Automotive Dead Reckoning.
AMQP Short for Advance Message Queuing Protocol.
AP Abbreviation for (Wireless) Access Point.
API Short for Application Programming Interface.
APM Short for Asset Performance Management.
ASIC Acronym for Application-Specific Integrated Circuits.
ASSN Abbreviation for Application Specific Sensor Nodes.
AWS سرویس ابری آمازون
Acceleration Sensing A MEMS concept referring to the increase in movement of an object from one point to another along a straight line or axis. …


Access Control A system that determines who, when and where people are allowed to enter or exit a facility or area. …
Access Control as a Service A recurring fee-based system where a facility manager outsources electronic access control to a third party. …
Access Point A WiFi node that allows users entry to a network, typically a LAN.
Activity Tracker A device combined with an application to record and analyze physiological metrics such as heartrate, sleep quality, skin temperature, calories burned and more. …


Actuator In an electromechanical system, an actuator is a device that introduces motion by converting electrical energy into mechanical energy. …
Additive Manufacturing The industry-specific term for 3D Printing, involving building products by adding layers rather than the traditional technique of removing material via

milling. …

Advance Message Queuing Protocol An open standard for sending and receiving messages between applications or organizations. …
Advanced Driver Assistance Systems Digital features incorporated into vehicles to enhance driver safety and performance. …
AltBeacon An open and interoperable proximity beacon specification. …
AmI Acronym for Ambient Intelligence.
Ambient Intelligence Sensor filled environments that interpret and react to human events and activity, learning to adapt over time the environment's operation and services based on that activity.
Analog A signal or piece of information that is derived from a continous measurement or range of values. …
Analog to Digital Converter Takes a continuous measurement, such as voltage or pressure, and converts it to a digital quantity. …
Android Things An operating system for IoT devices that is a rebranded version Google Brillo. …
Android Wear An open source platform that extends the Android system to wearables. …
Anomaly Detection A statistical technique that determines what patterns are normal, and then identifies items that do not conform to those patterns. …
Application Programming Interface A collection of commands and protocols used to interact with an operating system, device or specific software component. …
Application Specific Sensor Nodes Integrating sensors and sensor fusion in a single device, ASSN's have a built-in intelligence to cope with the complexity of applying multiple sensors to a specific problem such as augmented reality, navigation, positioning and more. …
Application-Specific Integrated Circuits Chips designed and customized for a particular use. …
Arduino A single-board microcontroller used for prototyping without having to deal with breadboards or soldering. …
Asset Performance Management A system that monitors and analyzes the contribution of plant, equipment and parts to an organization's overall production and margins. …
Asset Tracking A system capable of recognizing and reporting the location and movement of physical items. …
Automotive Dead Reckoning Also known as Dead Reckoning for Automotive Applications, ADR can employ sensors aware of record wheel rotation and steering direction in addition to inertial sensors to caculate position. …
BAN Acronym for Body Area Network.
BIM Acronym for Building Information Modeling.
BLE Abbreviation for Bluetooth Low Energy.
BMS Short for Building Management System.
BYOD Acronym for Bring Your Own Device.
Beacons Low-cost devices that broadcast a unique identifier using BLE. …
Big Data کلان داده
Blockchain A distributed database, based on a ledger of transactions, that powers cryptocurrencies like Bitcoin. …
Bluetooth LE Shorthand for Bluetooth Low Energy.
Bluetooth Low Energy A version of the wireless communications standard that optimizes battery life. …
Bluetooth Mesh The extension of BLE technology into a mesh topology, extending the range of Bluetooth by having network traffic hop from node to node. …
Body Area Network A wireless network of wearable computing devices and physiological sensors, which may even be embedded inside the body. …
A collection of devices infected with malware that can be coordinated to perform tasks in massive volumes. …
Brick Slang term for accidentally rendering a device inoperable by changing its configuration or shorting one of its circuits. …
BrickerBot A variation of IoT malware that "bricks" the affected device, rendering it useless. …
Brillo An underlying operating system for the IoT developed by Google, supporting Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, and Android-based things. …
Bring Your Own Device Enterprise term recognizing that people are bringing their own Wi-Fi enabled devices into corporate networks.
Building Information Modeling The creation and management of a digital representation of the functions and structures for a facility. …
Building Management System Consisting of both software and hardware, a BMS monitors and control's a building's electrical and mechanical equipment such as HVAC, illumination and

access control. …

BusyBox Frequently used in embedded devices, BusyBox is a single-file collection of tiny versions of common UNIX utilities. …
CAN Acronym for Controller Area Network.
CAN Bus A message based, multi-master serial protocol for transmitting and receiving vehicle data within a Controller Area Network (CAN). …
CEP Short for Complex Event Processing.
CIoT Short for Chief IoT Officer; Consumer Internet of Things.
CIoTO Short for Chief IoT Officer.
CNP Acronym for Card Not Present.
COBie Acronym for Construction Operations Building Information Exchange.
COPE Acronym for corporate-owned, personally enabled.
CPPS Short for Cyber-Physical Production Systems.
CPS Abbreviation for Cyber-Physical Systems.
CR2032 A battery rated at 3.0 volts commonly used in watches, wireless doorbells and other small devices. …
Card Not Present The type of credit transaction where the merchant never sees the actual card. …
Cartapping A play on "wiretapping," cartapping refers to the accessing of connected car information, typically for law enforcement purposes. …
Cat-M1 A flavor of NB-IoT LTE technologies designed to connect sensor applications and devices requiring lower throughput. …
Cayenne The brand name of an IoT platform and drag-and-drop project builder created by myDevices. …
Centaur Model A combination of a human brain and artificial intelligence in a hybrid model. …
Central Device One of the two types of devices defined by the BLE standard. …
Chain of Things The application of distributed ledger (blockchain) technology to IoT. …
Chief IoT Officer One of the CxO class of corporate officers, the CIoT coordinates the integration of IoT into the enterprise. …/
ClouT Short for Cloud of Things.
Cloud Computing رایانش ابری
Cloud of Things A concept combining the IoT and Cloud for smart city applications, in domains such as Resource Management, Safety & Emergency Management, and Citizen Health Enhancement.
CoAP Acronym for Constrained Application Protocol.
Cognitive IoT A term coined by IBM referring to Things that interact naturally with humans through voice and textual commands, capable of understand intent. …
Cognitive Radio Intelligent devices that can scan and determine which radio frequencies are quiet and rapidly pick one or more over which to transmit and receive data.
Cognitive Vehicles A term coined by IBM to describe vehicles that will learn from the behaviors of drivers, occupants and vehicles around them, plus be aware of the vehicle's own condition and the state of the surrounding environment. …
Cold Chain A logistics term refering to a refrigerated supply chain for temperature sensitive items. …
Collaborative Robotics A flexible form of human-machine interaction where the user is in direct contact with the robot while he is guiding and training it. …
Companion Device In wearables, a companion device requires a parent device, such as a smartphone, to fully operate. …
Complex Event Processing The discovery or detection of complex events by combining and correlating data. …
Constrained Application Protocol Based on the popular REST model, CoAP is a specialized web transfer protocol for use with constrained nodes and constrained networks (e.g., low-power, lossy) in the IoT. …
Construction Operations Building Information Exchange The COBie approach simplifies the capture and recording of building project handover data, basically by entering things like serial numbers as the project progresses. …
Consumer Internet of Things In contrast with the Industrial Internet of Things (IIoT), the CIoT deals with devices and services targeting the consumer market, such as wearables, smart lighting, home security, etc.
Controller Area Network In automobiles, a CAN connects Electronic Control Units (ECU's) using a multi-master serial bus (the CAN bus) to control actuators or receive feedback from sensors. …
Corporate Owned, Personally Enabled A compromise around pure BYOD, COPE devices allow the user to control much of the data on the device, but the enterprise controls the security model.
Corporate Wellness The formal application of quantified health improvement programs into the corporate environment. …
Crowdfunding A novel system for inventors and entrepreneurs to bypass traditional funding methods such as venture capital by raising small amounts from a large group of individual backers. …
Cyber-Physical Production Systems Cyber manufacturing technology utilizing software to cooperatively control hardware. …
Cyber-Physical Systems Systems where computers control real-world entitites. …
Cyberphysical Security The protection of both hardware and software in an IoT environment. …