سناریوی کار با Keystone

از OCCC Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

کارگاه عملی اپن استک: بخش احراز هویت


پیشنیازهای کارگاه


سرفصل‌های جلسه

 1. آشنایی با مفاهیم اولیه
 2. آشنایی با نحوه استفاده از واسط های برنامه نویسی
 3. اجرای چند مثال عملی


مجموعه سناریوی 1

پس از نصب افزونه RESTClient در فایر فاکس نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایید:

1-	List supporting API versions (hint: GET http://KEYSTONE_IP:35357/)
2-	Show version details(hint: GET /v2.0)
3-	List extensions (hint: GET /v2.0/extensions)
4-	Authenticate (hint: POST /v2.0/tokens + check appendix)
5-	Find token in the response and check issue time and expire time and id. 
6-	Use token id for following steps (authorization section).

مجموعه سناریوی 2

1-	List users (hint: GET /users)
2-	List tenants (hint: GET /tenants)
3-	List roles (hint: GET /OS-KSADM/roles)
4-	List endpoints 
5-	List services 
6-	Verify your token ! 
7-	Add new user
8-	List all users
9-	List mytenant users
10-	Add user to mytenant (role: _member_) 
11-	Login using new user to mytenant
12-	List users again


پیوست

Header information:
Content-Type: application/json
X-Auth-Token:{token_id}
Sample body for authentication request:
{ 
  "auth":{
    "passwordCredentials":{
      "username":"myadmin",
      "password":"123"
    },
    "tenantName":"mytenant"
  }}


لینک های مرتبط

 1. نسخه PDF معرفی و سناریوهای کار با Keystone
 2. مستندات رسمی کار با کی استون - نسخه آنلاین
 3. مستندات رسمی کار با کی استون - نسخه PDF
 4. مشاهده اسلایدهای کارگاه
 5. پرسش و پاسخ
 6. جلسه 27 جامعه آزاد رایانش ابری ایران
blog comments powered by Disqus